Disclaimer

Een belangrijke caveat

Of we het nu leuk vinden of niet (en wij vinden het niet leuk), leven we in een wereld die verzadigd is door de wet. Een hele pagina over aansprakelijkheid en GDPR nodig was voor deze website. En hoewel dit (in theorie) in het belang van uw privacy is, weten we ook maar al te goed hoe het discours over privacy en de wet vaak worden gebruikt om de verhalen die we hier proberen te delen, te onderdrukken. Om deze reden wilden we hier het voorbehoud opnemen dat voor ons delen en voor u zorgen, en ethiek in het algemeen veel belangrijker zijn dan de wet.

Aansprakelijkheid

Hoewel SSIRS en haar medewerkers deze website met de grootst mogelijke zorg samenstellen om de juistheid van de verhalen en andere informatie te kunnen verzekeren, aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan.
SSIRS en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eender welke beslissing of handeling die door eender wie zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch zijn zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.
SSIRS en haar medewerkers zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid of nalatigheid.
De verantwoordelijkheid voor de verhalen en informatie berust bij de auteurs ervan.
SSIRS en haar medewerkers aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud (en/of het privacybeleid) van websites waarnaar wordt verwezen of voor de inhoud van websites die verwijzen naar SSIRS.

Interactie

Door verhalen of reacties in te sturen geeft de indiener zijn toestemming om deze berichten op de site te laten publiceren. Posten, reageren en berichten insturen naar SSIRS gebeurt steeds op eigen risico. De verhalen en de reacties daarop mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.
SSIRS en haar medewerkers behouden zich autonoom het recht voor om inzendingen en reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van SSIRS en haar medewerkers die hun beslissing niet moeten verantwoorden.
Onder meer de volgende zaken zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus eveneens verboden op de website:

  • Het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld op basis van beschermde criteria waaronder geslacht, etniciteit, religie, seksuele geaardheid en handicap;
  • laster, eerroof, belaging, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
  • schending van intellectuele of andere eigendommen;
  • het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. verboden is;
  • hacken of poging tot hacken van SSIRS is absoluut verboden en wordt bestraft;
  • zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van SSIRS van mening is dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen via met SSIRS en/of haar medewerkers.

Privacy en persoonsgegevens

U kunt als bezoeker deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten uitsluitend toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt; dit geldt bijvoorbeeld voor het posten van verhalen en commentaren.
De persoonsgegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer) die desgevallend ingeeft, worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. SSIRS en haar medewerkers houden zich aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 (Privacywet), en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de website.

Illustraties

De afbeelding gebruikt op de SSIRS website zijn gekozen onder de CC-licentie, en de referenties zijn te vinden onder de link pagina.

GDPR

SSIRS is volledig in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) [https://gdpr.eu] en uw lokale privacywetgeving. SSIRS volgt zijn bezoekers niet en plaatst geen cookies op uw harde schijf. We verzamelen uw persoonlijke informatie of andere informatie niet terwijl u door de inhoud van deze website bladert.
Het delen van een verhaal vereist een minimum aan informatie (bijvoorbeeld een geldig e-mailadres) om het mogelijk te maken dat uw informatieformulier correct wordt geĆ¼pload. U heeft de volledige controle over deze informatie en kunt op elk moment op eenvoudig verzoek alle details intrekken. Het delen van een verhaal houdt in dat u akkoord gaat met ons privacybeleid en dat u instemt met de publicatie van het verhaal.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op.

Het enige belang van SSIRS is om het bewustzijn over racisme, seksisme en andere uitingen van discriminatie te vergroten door de publicatie van persoonlijke verhalen en getuigenissen. Vanwege het doel van deze website zal SSIRS nooit uw persoonlijke gegevens aan derden overdragen. Als u een verhaal deelt, wordt geen van uw persoonlijke gegevens op deze website opgeslagen of verwerkt, behalve die gegevens die u expliciet hebt gemarkeerd als klaar voor publicatie.