Geschiedenis

Op Internationale Vrouwendag 2014 besloten een groep vrouwelijke academici, van studenten tot hoogleraren, die geaffilieerd waren aan de KU Leuven (België) de website SASSY (Sharing Stories of Academic Sexism with You) te lanceren. We hadden genoeg van het alledaagse seksisme waarover we hoorden, waarvan we getuige waren, en dat we zelf ondervonden, net als van de onwil van academische autoriteiten om op adequate wijze te reageren op zulke alledaags seksisme, en daarom besloten we een veilig platform te creëren waar verhalen van academisch seksisme gedeeld kunnen worden. Zulke voorvallen zijn niet alleen daden van discriminatie: ze verhinderen ook dat leden van de academische gemeenschap zich kunnen ontplooien in een egalitaire en inclusieve omgeving. Academisch seksisme heeft ook structurele gevolgen op een institutioneel niveau. Onderzoek toont dat seksisme sterker is in homogene werkomgevingen en vaak de fundamentele diversiteit afremt die noodzakelijk is voor creativiteit en innovatie. Tegen 2017 was de website uitgegroeid tot enkele honderden verhalen, van over de hele wereld, in vier talen. Helaas was tijd schaars en hadden we geen middelen om de website te onderhouden.

Nu, anno 2020 en in het kielzog van #MeToo en #BlackLivesMatter, realiseren we ons dat er nog steeds een grote behoefte is tot het vastleggen van seksisme, racisme en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit. We hebben daarom besloten om een aangepaste versie van SASSY te herlanceren, dat licht werpt op seksisme, racisme en de intersecties daarvan op de universiteit eveneens als andere vormen van institutioneel wangedrag. Door zulke voorvallen voor iedereen zichtbaar te maken hopen we meer bewustzijn te creëren voor de persoonlijke verhalen die schuilgaan achter deze bewegingen en hoe wijdverbreid deze vormen grensoverschrijdend gedrag zijn (in andere woorden: jij die seksisme, racisme of een andere vorm van discriminatie hebt doorstaan — jij bent niet alleen!) en hopen daarmee de noodzakelijke verandering teweeg te brengen.