Bronnen

Wat is academisch grensoverschrijdend gedrag?

Volgens een rapport over grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse academische wereld is academisch grensoverschrijdend gedrag een overkoepelende term voor al het gedrag dat wetenschappers belemmert in hun academische werk en hun loopbaanontwikkeling. De auteurs wijzen erop dat dit zowel taakgerelateerd kan zijn (zoals het ontzeggen van deelname aan onderzoeks- en onderwijsprojecten, of gevestigdeacademici die co-auteurschap claimen van een publicatie die geschreven is door eenstartende wetenschapper), of eerder persoonsgericht (zoals het niet worden opgenomen in/actief geweerd worden uit informele netwerken). (Naezer, M., et al., 2019)

Voor het volledige rapport: LNVH rapport: Harassment in Dutch academia – Exploring manifestations, facilitating factors, effects and solutions

Impliciete bias is één van de bronnen van academische uitsluiting. SSIRS wil zowel de impliciete aannames, als de meer expliciete discriminatie onder de aandacht brengen. Het is niet langer acceptabel om van het probleem weg te kijken en te doen alsof het niet bestaat.

Wat is institutioneel seksisme in de academische wereld?

Academisch seksisme vindt dagelijks plaats in klaslokalen, centra, instituten, onderzoeksgroepen en laboratoria. Vooral vrouwen, femmes en minderheden zijn het doelwit. Academisch seksisme kan verschillende vormen aannemen, variërend van een ongepast compliment aan een student, een seksistische grap, een bevestiging van een genderstereotype in een cursus, een vraag over de wens om kinderen te krijgen aan een kandidaat tijdens een sollicitatiegesprek, vriendjespolitiek bij benoemingen, tot extremere vormen zoals aanranding en intimidatie.

Wat is institutioneel racisme in de academische wereld?

Academisch racisme komt voor in de klas en op de werkvloer, maar is ook ingebed in oneerlijk beleid, discriminerende behandelingen en wervings- en evaluatiepraktijken op basis van ras die resulteren in onrechtvaardige resultaten voor mensen van kleur en / of etnische / religieuze minderheden. Institutioneel racisme gaat verder dan vooroordelen alleen. Vaak wordt in institutioneel beleid geen melding gemaakt van ras of racisme, maar resulteert dit beleid desondanks in oneerlijke behandeling en een ondervertegenwoordiging van niet-witte wetenschappers in de academische wereld.

Bronnen over institutioneel / academisch seksisme en racisme

Websites/Blogs

feministkilljoys.com

Academische Publicaties

LNVH rapport: Harassment in Dutch academia – Exploring manifestations, facilitating factors, effects and solutions

Esnard, Talia, and Deirdre Cobb-Roberts. 2018. Black Women, Academe, and the Tenure Process in the United States and the Caribbean. Palgrave Macmillan.

Johansson, Marjana, and Martyna Śliwa. 2014. “Gender, Foreignness and Academia: An Intersectional Analysis of the Experiences of Foreign Women Academics in UK Business Schools: Gender, Foreignness and Academia.” Gender, Work & Organization 21 (1): 18–36. https://doi.org/10.1111/gwao.12009.

Mayock, Ellen. 2016. Gender Shrapnel in the Academic Workplace. New York: Palgrave Macmillan.

Mifsud, Denise. 2019. “Introduction: The Positioning and Making of Female Academics – A Review of the Literature.” In The Positioning and Making of Female Professors, edited by Rowena Murray and Denise Mifsud. Switzerland: Palgrave Macmillan.

Taylor, Yvette, and Kinneret Lahad, eds. 2018. Feeling Academic in the Neoliberal University. Feminist Flights, Fights and Failures. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Thwaites, Rachel, and Amy Pressland. 2017. Being an Early Career Feminist Academic. London: Palgrave Macmillan.

Turner, Caroline Sotello Viernes. 2002. “Women of Color in Academe: Living with Multiple Marginality.” The Journal of Higher Education 73 (1): 74–93. https://doi.org/10.1080/00221546.2002.11777131.

Turner, Caroline Sotello Viernes, Juan Carlos González, and J. Luke Wood. 2008. “Faculty of Color in Academe: What 20 Years of Literature Tells Us.” Journal of Diversity in Higher Education 1 (3): 139–68. https://doi.org/10.1037/a0012837.

Turner, Caroline Sotello Viernes, Samuel L. Myers, and John W. Creswell. 1999. “Exploring Underrepresentation: The Case of Faculty of Color in the Midwest.” The Journal of Higher Education 70 (1): 27–59. https://doi.org/10.1080/00221546.1999.11780753.

Winslow, Sarah. 2010. “Gender Inequality and Time Allocations Among Academic Faculty.” Gender & Society24 (6): 769–93. https://doi.org/10.1177/0891243210386728.

Wolfinger, Nicholas H., Mary Ann Mason, and Marc Goulden. 2008. “Problems in the Pipeline: Gender, Marriage, and Fertility in the Ivory Tower.” The Journal of Higher Education 79 (4): 388–405. https://doi.org/10.1080/00221546.2008.11772108.

Bagilhole, Barbara. n.d. “Academia and the Reproduction of Unequal Opportunities for Women.” Science Studies, 15.

West, Jackie. 1995. “The Trouble with Equal Opportunities: The Case of Women Academics.” Gender and Education 7 (1): 51–68. https://doi.org/10.1080/713668454.